Osoby niepełnosprawne, które mieszkają w blokach borykają się z większą ilością utrudnień. Na szczęście coraz więcej terenów przyblokowych i samych bloków jest świetnie przystosowana do osób poruszających się an wózkach czy o kulach. Na jakie udogodnienia można liczyć?

Przyblokowe rampy i poręcze dla niepełnosprawnych – co trzeba o nich wiedzieć?

Różnica wysokości pomiędzy jednią a chodnikiem musi być zniwelowana za pomocą bezpiecznej rampy. Jej nachylanie nie może przekroczyć 15%, tak jest w przepisach. W rzeczywistości jednak wysokość nachylania ma ok. 5% , aby mogły swobodnie i bezpiecznie korzystać z podjazdów osoby poruszające się na wózkach. Co więcej, wyznaczona jest też dopuszczalna różnica wysokości między brzegiem rampy a jednią, która nie przekracza 2 cm.

Przy takich przejściach bardzo często znajdują się uchwyty dla niepełnosprawnych. Dzięki takim udogodnieniom osoba z dysfunkcją ruchu może odciąży ciężar ciała i bez problemu pokonać różnice wzniesień. Tak samo osoby jeżdżące na wózkach. Dla nich uchwyty dla niepełnosprawnych to również bardzo pomocne narzędzie ułatwiające poruszanie się blisko bloku.

W przypadku obecności chodnika przy bokach rampy należy zastosować boczne nachylenie wynoszące 10%. Takie rozwiązanie jest konieczne ze względów bezpieczeństwa, a można od niego odejść tylko wtedy, gdy po bokach rampy znajduje się, stosowne zabezpieczenie. Mogą to być wspomniane wcześniej poręcze dla niepełnosprawnych lub uchwyty.

Rampa krawężnika ma też określoną prawnie szerokość, która nie może być mniejsza niż 90 cm.

Podjazd dla niepełnosprawnych – wymogi techniczne

Czasami w nowoczesnych blokowiskach pojawiają się schody przy wejściu do klatki bloku. Wtedy konieczny jest podjazd, który ułatwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym. W tym przypadku kat nachylenia platformy nie może być większy niż 6%. Trzeba też wiedzieć, że po każdym 10 metrze pochyłości osoba niepełnosprawna musi mieć szanse na odpoczynek. Dlatego 1,5-metrowe wywłaszczenia to konieczność.

W przypadku bariery architektonicznej, która stanowi 3 stopnie (może to być podest 30-40 cm), wtedy często pojawia się w takim miejscu rampa. Podjazd dla wózków rozkładany można łatwo złożyć, kiedy nie będzie potrzebna. Przy blokownikach budowane są raczej podjazdy stałe, bo taka forma pokonywania barier architektonicznych jest bardziej praktyczna dla osoby chorej.

Pochylnie przy blokowiskach i miejscach użyteczności publicznej

Minimalna szerokość takiej rampy wynosi 120 cm, natomiast długość do 900 cm. Oczywiście rampa może być dłuższa, ale wtedy należy podzielić ją na kilka odcinków komunikacyjnych. Pokonanie na raz tylu metrów może być dla osoby niepełnosprawnej niemożliwe. Poręcze dla niepełnosprawnych powinny zostać umieszczone na wysokości 75 i 90 cm. Oczywiście końce pochylni powinny być, zaopatrzone w nieco przedłużone poręcze do 30 cm. Próg na całym obwodzie wynosi zawsze od 5 do 7 cm, wysokości.

Takie podjazdy wykonane są z materiałów antypoślizgowych o fakturowanej powierzchni.

Znoszenie barier architektonicznych pozwala osobom niepełnosprawnym poruszać się samodzielnie. Nie muszą mieć kogoś do pomocy, bo podstawowe czynności wykonają samodzielnie. Dlatego warto szukać miejsc mieszkalnych, które zapewniają szereg udogodnień dla osób poruszających się za pomocą wózka czy kuli.