Powrót do pracy po urodzeniu dziecka rodzi wiele pytań i wątpliwości ze strony młodych mam. Polskie prawo pracy ułatwia taki powrót zapewniając szereg przywilejów, poniżej przedstawię najważniejsze z nich.

1. Powrót na to samo stanowisko.

Pracodawca ma obowiązek przyjąć kobietę na to samo stanowisko, co przed urodzeniem dziecka, z nie mniejszym uposażeniem. Jeśli powrót na takie stanowisko nie jest możliwy (np. wskutek zmian organizacyjnych) pracodawca musi zaproponować stanowisko równorzędne, odpowiadające kompetencjom pracownika, co ważne, pensja nie może być niższa niż na poprzednio zajmowanym stanowisku.

2. Możliwość powrotu na część etatu.

Rodzic wychowujący dziecko ma prawo zmniejszyć wymiar czasu pracy wykorzystując w tym celu urlop wychowawczy. Wniosek należy złożyć na minimum 3 tygodnie przed planowaną zmianą, a pracodawca nie może takiego zmniejszenia wymiaru etatu odmówić. Istotnym jest to, że jednocześnie z tego prawa korzystać może tylko jeden rodzic, wymiar czasu pracy można zmniejszyć do minimum 0, 5 etatu, a osoba składająca wniosek objęta jest ochroną przed zwolnieniem przez 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku z wyjątkiem zwolnienia dyscyplinarnego, zwolnienia z powodu likwidacji stanowiska pracy lub likwidacji zakładu pracy).

3. Przerwy na karmienie piersią.

Kobiecie kontynuującej karmienie piersią przysługują dodatkowe przerwy. Jeśli matka pracuje powyżej 4 godzin przysługuje jedna 30 minutowa przerwa, powyżej 6 już dwie. Przerwy te można połączyć i odebrać np. na koniec pracy, co w praktyce oznacza możliwość wcześniejszego wyjścia z pracy.

4. Zwolnienia z tytułu opieki nad chorym dzieckiem.

Kiedy istnieje konieczność zostania z chorym dzieckiem w domu lekarz może wystawić tzw. zwolnienie na dziecko. Rodzice dziecka do lat 14 mogą łącznie w tym celu wykorzystać 60 dni, jeśli dziecko jest starsze już tylko 14 dni.

Jak widać powyżej, polskie prawo chroni powracających na rynek pracy rodziców w dość szerokim zakresie.