Sposobów na odejście z naszego dotychczasowego miejsca pracy jest bardzo wiele, a każdy z nich równie skuteczny. Warto jednak pamiętać o kilku uniwersalnych zasadach, które zapewnią rozstanie się stron w atmosferze profesjonalizmu i wzajemnego szacunku.

Czas i miejsce

Bardzo istotne jest uprzedzenie pracodawcy o przeprowadzeniu planowanej rozmowy i zarezerwowaniu właściwego miejsca naszego spotkania. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy pewność, że dialog nie zostanie przerwany, a szef wygospodaruje dla nas wystarczającą ilość czasu. Taka konwersacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie po związaniu się z nowym przedsiębiorstwem, nie należy odwlekać pożegnania, chyba że potrzebujemy trochę czasu na zebranie tematów, które chcemy poruszyć.

Przyszłość

Zakończenie kariery w jednym miejscu pracy nie oznacza, że powinniśmy spalić za nami wszystkie mosty. Wręcz przeciwnie, nigdy nie wiadomo jak potoczą się dalej nasze losy i warto postarać się o to, aby nasze stosunki z pracodawcą, ale i współpracownikami, pozostały w jak najlepszym stanie. Również nasi klienci będę wdzięczni za informacje o odejściu, zostawi to bardzo dobre wrażenie, a w przyszłości może nawet zaowocuje współpracą.

Ważny moment

Rozmowa dotycząca rezygnacji z pracy nie jest łatwa i bezstresowa, ale na pewno kluczowa dla naszej kariery. Ten moment należy wykorzystać na podziękowania i ukłon w stronę tego, co było i jednocześnie otwarcie się na nowe. Mamy prawo do rozwoju, szukania nowych doświadczeń, zwiększania zakresu obowiązków oraz wynagrodzenia